69 HAKKA

 • 69:1

  Барча серне ача торган хак булган кыямәт көне.

 • 69:2

  Нинди олугъ куркынычлы көндер ул кыямәт.

 • 69:3

  Кыямәтнең куркынычлы көн икәнлеген вә аның хакыйкатен сиңа нәрсә белдерде? Ягъни Аллаһ белдермәсе, үзлегеңнән һич белә алмассың.

 • 69:4

  Сәмуд вә Гад кавемнәре кыямәтне ялганга тоттылар.

 • 69:5

  Әмма Сәмуд кавеме шиксез каты тавыш белән һәлак ителделәр.

 • 69:6

  Әмма Гад кавеме каты тавышлы үткен җил белән һәлак ителделәр.

 • 69:7

  Ул җилне аларга җиде төн вә сигез көн тоташтан ирекле кылды, ул җилдә кешеләрне буылып һәлак булган кеби күрер идең, гүя алар эче куыш хөрмә агачының төбе кеби булып калганнар.

 • 69:8

  Алардан калган берәр кешене күрерсеңме? Юк, әлбәттә, алардан һичкем калмаган.

 • 69:9

  Фиргаун вә аннан элек булган кешеләр һәм Лут пәйгамбәрнең кавеме гөнаһлы эшләрне вә хаталарны күп кылдылар.

 • 69:10

  Алар Раббыларының пәйгамбәренә гасый гөнаһлы булдылар, аларны Аллаһуның ґәзабы тотты, ычкындырмый торган тоту белән.

 • 69:11

  Тәхкыйк Без Нух пәйгамбәр вакытында туфан суы чыккан чакта сезнең аталарыгызны йөкләдек су өстендә йөрүче көймәгә.

 • 69:12

  Ул вакыйганы гыйбрәт сезгә ядкәр кылдык, вә ул вакыйганы ишетүче колаклар ишетеп саклансыннар өчен гыйбрәт кылдык.

 • 69:13

  Мәхлукатне кубару өчен сурга бер мәртәбә өрелсә

 • 69:14

  җир урыныннан күтәрелсә вә таулар күтәрелеп бер-берсенә бер мәртәбә сугылып тузылып китсәләр -

 • 69:15

  шул көндә кыямәт вакыйгъ буладыр.

 • 69:16

  Ул көндә күк ярылыр вә ул көчсез зәгыйфь булыр.

 • 69:17

  Вә ул көндә фәрештәләр җирнең тирәсендә булырлар, вә ул көндә җир тирәсендәге фәрештәләр өстендә Раббыңның ґәршене сигез фәрештә күтәрер.

 • 69:18

  Ул көндә фаш ителерсез сездән һич нәрсә яшерен калмас ягыш һәммә эшегез күрсәтелер.

 • 69:19

  Әммә гамәл дәфтәре уң кулына бирелгән кеше: "ий җәмәгать килегез минем гамәл дәфтәремне укыгыз,

 • 69:20

  мин әлбәттә дөньяда белдем бүген хисабка юлкачагымны" – дияр.

 • 69:21

  Ул кеше риза булырлык яхшы тереклектә.

 • 69:22

  Бөек дәрәҗәле җәннәттә.

 • 69:23

  Ул җәннәтләрнең җимешләре утырган вә яткан кешеләргә якындыр.

 • 69:24

  Ашагыз вә эчегез тәмләп ләззәт белән, дөньяда буш вакытларыгызны изге гамәлләр илә уздырганыгыз өчен!

 • 69:25

  Әмма гамәл дәфтәре сул кулына бирелгән кеше, әйтер: "Ий кәшки миңа гамәл дәфтәрем бирелмәгән булсачы!

 • 69:26

  Хисабымны нинди икәнен белмәгән булсамчы!

 • 69:27

  Ий үкенеч, мине үтергән үлем эшемне бетереп яңадан мине тергезмәгән булсачы!

 • 69:28

  Хәзер инде миңа малым һич файда бирмәде.

 • 69:29

  Инде миннән үземнең бәйсезлегем вә кечем һәлак булды!

 • 69:30

  Аллаһ ґәзаб фәрештәләренә әйтер: "Алыгыз ул кешене, богаулагыз аны!

 • 69:31

  Соңра җәһәннәм утында яндырыгыз аны!

 • 69:32

  Соңра аны җитмеш аршын озынлыктагы чылбыр белән урагыз!

 • 69:33

  Чөнки ул әлбәттә олугъ булган Аллаһуга ышанмый иде.

 • 69:34

  Дәхи ул үзен вә әһлен мескенне ашатырга кызыктырмый иде.

 • 69:35

  Бу көндә бу урында аңа ярдәм бирәчәк дус юк.

 • 69:36

  Дәхи аңа ризык юкдыр мәгәр җәһәннәм әһленең тәннәреннән аккан эреннәрдән генә бар.

 • 69:37

  Ул эренне башкалар ашамас мәгәр хата иманлы вә хата динле һәм башка яхшылыкларда хаталанучылар ашарлар.

 • 69:38

  Сезнең күргән нәрсәләрегез белән дә ант итәргә хаҗәт юк.

 • 69:39

  Дәхи сезнең күрмәгән нәрсәләрегез белән дә ант итәргә хаҗәт юк.

 • 69:40

  Тәхкыйк ошбу Коръән хөрмәтле Җәбраил фәрештәнең китергән сүзедер.

 • 69:41

  Вә ул шагыйрь сүзе дә түгел, Коръән Аллаһудан иңгән булса да бик аз ышанасыз.

 • 69:42

  Вә ул Коръән күрәзәче-багучы сүзе дә түгел, шулай булса да бик аз вәгазьләнәсез!

 • 69:43

  Барча галәмне тәрбия итүче Аллаһудан иңдерелгәндер.

 • 69:44

  Әгәр ул Мухәммәд г-м Без әйтмәгән бәгъзе сүзне Аллаһудан дип ялганлап сөйләсә иде.

 • 69:45

  Әлбәттә Без аны каты тоту илә тотар идек.

 • 69:46

  Соңра аның йөрәк тамырларын кисеп алыр идек.

 • 69:47

  Сезләрдән һичкем аны ґәзаб кылудан Мине туктата алмас иде.

 • 69:48

  Вә шиксез Ул Коръән Аллаһудан куркып, гөнаһтан сакланучы тәкъва мөэминнәр өчен вәгазь, нәсыйхәт.

 • 69:49

  Тәхкыйк Без беләбез әлбәттә Сезләрдән ялганчылар бардыр.

 • 69:50

  Тәхкыйк ул Коръән аның белән гамәл кылмаучы кәферләр вә аның илә гамәл кылмаучы бидеґәтче мөселманнарга да хәсрәтдер.

 • 69:51

  Вә ул Коръән хаклыгы бик якын булган хакдыр.

 • 69:52

  Олугъ булган Раббыңны мактап Ул һәр кимчелектән пакь дип тәсбих әйт, һәм Аңа гыйбадәт кыл!

Paylaş
Tweet'le