70 MEARİC

 • 70:1

  Бер сораучы кәфер сорады киләчәк ґәзабны вә әйтте: "Әгәр ул Мухәммәд хәбәр биргән ґәзаб хак булса, ий Аллаһ безгә күктән таш яудыр" – дип.

 • 70:2

  Ул ґәзаб кәферләргә киләчәкдер, ул ґәзабны кире җибәрүче юк,

 • 70:3

  дәрәҗәләр иясе булган Аллаһудан.

 • 70:4

  Фәрештәләр вә Җәбраил фәрештә Аллаһ билгеләгән югары урынга ашырлар, озынлыгы илле мең еллык көндә.

 • 70:5

  Кәферләрнең сине инкяр итүләренә күркәм чыдау белән чыда!

 • 70:6

  Ул кәферләр кыямәтне ерак, яки булмас, дип уйлыйлар.

 • 70:7

  Әмма Без ул кыямәтнең вакыйгъ булуын бик якын күрәбез.

 • 70:8

  Ул көндә күк эрегән бакыр кеби булыр.

 • 70:9

  Вә таулар буялган йон кеби төрле төстә булырлар.

 • 70:10

  Ул көндә дус дустыны сорамас.

 • 70:11

  Ул дусларны бер-берсенә күрсәтерләр, шулай да сорашмаслар. Гөнаһлы кеше балаларын биреп, ґәзабтан котылуны теләр ул көндә.

 • 70:12

  вә хатынын һәм кардәшләрен биреп,

 • 70:13

  вә аны эченә алган кабиләсене биреп,

 • 70:14

  вә җирдә булган барча мәхлукатне биреп, соңра шуларның барчасын ґәзабта калдырып, үзен коткаруны теләр.

 • 70:15

  Кайда инде – аңа котылу була торган эш түгел, тәхкыйк ул ут ялкынланды.

 • 70:16

  Бик катылык белән баш тиресен вә башка әгъзаларын кубарыр.

 • 70:17

  Ул ут чакырыр вә үзенә тартыр хактан артка киткән вә Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан кешене.

 • 70:18

  Һәм малны җыеп та фәкыйрьләргә, Аллаһ юлына бирмәгән саран кешене.

 • 70:19

  Тәхкыйк кеше саран, комсыз булып халык кылынды.

 • 70:20

  Әгәр аңа бер зарар ирешсә, аның өчен бик кайгыручы вә тавыш күтәрүчедер.

 • 70:21

  Әгәр аңа байлык ирешсә – саранлана, малының тиешле өлешен бирми.

 • 70:22

  Мәгәр намаз укучылар гына алар кеби түгелләр.

 • 70:23

  Алар бер намазларын да калдырмыйча даим укыйлар.

 • 70:24

  Вә аларның малларында бер билгеле булган өлеш бардыр.

 • 70:25

  Сораучы мохтаҗлар өчен вә сорамаучы мохтаҗлар өчен, ягъни аларга малларыннан тиешле өлешне бирерләр.

 • 70:26

  Дәхи алар кыямәт көненең булачагын тәсдыйк кылучылардыр.

 • 70:27

  Дәхи алар Раббыларының ґәзабыннан куркучылардыр.

 • 70:28

  Тәхкыйк Раббыларының ґәзабыннан курыкмыйча имин тору һич ярамыйдыр.

 • 70:29

  Дәхи алар гаурәтләрен зинадан саклаучылардыр.

 • 70:30

  Мәгәр үзләренең хатыннарына һәм кәнизәкләренә якынлык кылырлар, әлбәттә, алар моның өчен шелтәләнмәсләр.

 • 70:31

  Берәү бу күрсәтелгәннән читкә китсә, ягъни зина кылса, андый кешеләр Аллаһуның чигеннән үткән кешеләрдер.

 • 70:32

  Дәхи алар алган әманәтләренә вә биргән вәгъдәләренә ригая кылучылардыр, ягъни хыянәт итмәсләр.

 • 70:33

  Дәхи алар мөселманнар арасында бер эштә шаһит булсалар шәһитлек эшендә таза торырлар.

 • 70:34

  Дәхи алар намазларын саклап үз вакытында укучылар.

 • 70:35

  Менә бу кешеләр җәннәтләрдә хөрмәтләнүчеләр.

 • 70:36

  Имансыз динсезләргә ни булган – төркем-төркем булып,

 • 70:37

  уңнан да, сулдан да синең хозурыңа ашыгып киләләр.

 • 70:38

  Әллә ул имансызлардан һәрберсе Нәгыйм җәннәтенә кертелүне өмет итәме?

 • 70:39

  Тәхкыйк Без кешеләрне халык кылдык үзләре белгән нәрсәдән. Ягъни беренче Адәм балчыктан, калган кешеләр бер тамчы судан.

 • 70:40

  Мәшрыйклар вә мәгърибләр Раббысы белән ант итәмен, тәхкыйк Без кадирбыз.

 • 70:41

  Бу имансыз, динсез кешеләрне яхшырак кешеләргә алыштырырга, ягъни аларны һәммәсен һәлак итеп, алар урынына итагать итүче яхшы кешеләрне халык кылырга, Без эшебездә артка калучы түгелбез, һичбер эштә Бездән алга чыгучы булмас.

 • 70:42

  Син аларны ихтыярларына куй, батыл гамәлләренә чумсыннар вә һич файдасыз нәрсәләр белән уйнасыннар, хәтта вәгъдә ителгән көннәренә чаклы.

 • 70:43

  Кыямәт көнендә каберләреннән ашыгып чыгарлар, гүя үзләренең бер сөекле нәселләренә текәлгән кеби чакыручы фәрештә тарафына ашыгып барырлар.

 • 70:44

  Куркудан күзләре түбән төшкән хәлдә аларны хурлык каплаган булыр, бу көн аларга вәгъдә ителгән көндер.

Paylaş
Tweet'le