75 KIYAMET

 • 75:1

  Әлбәттә, кыямәт көне белән ант итәмен.

 • 75:2

  Һәм үкенеп үзен шелтә кылучы кеше белән ант итәмен. (Кыямәттә һәр кеше үзен шелтә кылыр: яхшы булса яхшылыкны ник күбрәк кылмадым дип, Яман булса яманлыкны ник кылдым, дияр).

 • 75:3

  Әйә Адәм баласы уйлыймы – үлгәч аның черегән сөякләрен Без җыя алмабыз дип? (Күп кеше: "Сөяге череп беткән адәм ничек терелсен", – диләр).

 • 75:4

  Әйә көче җитүчеләрдәнбез кешенең черегән кечкенә бармак сөякләрен бер-берсенә кушарга.

 • 75:5

  Бәлки адәм баласы Аллаһ йөкләгәнне куеп киләчәк гомереңдә нәфесе теләгән бозык эшләрне кылып йөрергә телидер

 • 75:6

  Ул кеше: кыямәт кайчан була әле, дип сорыйдыр

 • 75:7

  Һәркайчан кыямәтнең куркынычыннан күзләр тонып караңгыланса.

 • 75:8

  Ай тотылса.

 • 75:9

  Һәм кояш илә ай бергә кушылсалар, кыямәт булыр.

 • 75:10

  Ул көндә кеше әйтер: "Бу куркынычтан кайда качарга?"

 • 75:11

  Бүген качып котыла торган урын юк.

 • 75:12

  Бу көндә карарланачак урын фәкать Раббың хозурындадыр.

 • 75:13

  Ул көндә кешегә хәбәр бирелер исән чагында кылган эшләреннән һәм үлгәндә калдырып киткән яхшы, яман эшләреннән.

 • 75:14

  Бәлки кеше, әлбәттә, үзенең зарарына гуаһдыр.

 • 75:15

  Гәрчә фарыз гамәлләрне калдырып хәрам эшләрне эшләгән өчен гозерләр күрсәтсә дә. (Ягъни үзе гозерләр күрсәтеп сөйләсә дә барча әгъзалары аның зарарына гуаһлык бирерләр).

 • 75:16

  Ул Коръән аятьләрен тәкърар әйтү белән телеңне тибрәтмә, Җәбраил г-м сиңа укыган аятьләрне ашыгып яныңа алыр өчен.

 • 75:17

  Тәхкыйк Безнең өстебездәдер ул Коръәнне синең күңелендә җыймак һәм телендә укытмак.

 • 75:18

  Ул Коръәнне һәркайчан Җәбраилдан сиңа укытсак, аның укуыңа ияр!

 • 75:19

  Соңра ул Коръәнне яхшылап аңлатмак вә читеннәрен чишмәк Безнең өстебездәдер.

 • 75:20

  Юк, алай кирәкмәс, дөньяны ашыгып кәсеп итәсез һәм бик сөясез.

 • 75:21

  Әмма ахирәтне артка куясыз аның өчен ашыкмыйсыз.

 • 75:22

  Кыямәт көнендә кайбер йөзләр шатланып агаручыдыр.

 • 75:23

  Ул йөз Раббысына караучыдыр.

 • 75:24

  Дәхи кайбер йөзләр кайгыдан сытык вә кара булыр.

 • 75:25

  Аның хәлен күргәч арка буыннарын сындыручы ґәзаб килгән, дип уйларсың.

 • 75:26

  Юк әле, аң булыгыз әгәр җан күкрәкнең югары ягына җитсә,

 • 75:27

  шул вакытта моңа хәзер кем дару, ярдәм бирер дип әйтелсә, яки фәрештәләр, бу кешенең җанын рәхмәт фәрештәләре алырмы әллә ґәзаб фәрештәләре алырмы дисәләр.

 • 75:28

  Инде бу кеше дөньядан аерылам, дип уйлар.

 • 75:29

  Дөньядан китә торган бу кешегә катылык өстенә катылык өстәлер, ягъни дөньядан вә якыннарыннан аерылу, Аллаһудан курку һәм җан бирү авырлыгы.

 • 75:30

  Бүген бармак Раббың хозурындадыр.

 • 75:31

  Имансыз, динсез кеше Раббысы хозурына баргач, мәңгегә алданганын белер, ул ышанырга тиешле нәрсәләргә ышанмады һәм намаз да укымады.

 • 75:32

  Ләкин Коръәнне ялганга тотты һәм кабул итүдән баш тартты.

 • 75:33

  Моның соңында үзенең өй җәмәгатенә тәкәбберләнеп киерелә-киерелә барды.

 • 75:34

  Ий мондый кеше сиңа ґәзаб тиеш, ґәзаб тиеш!

 • 75:35

  Дәхи сиңа ґәзаб тиеш, ґәзаб тиеш!

 • 75:36

  Әнә адәм баласы үзенә Аллаһудан йөкләмә йөкләтелмәүне, Аллаһуга каршы эшләрдә ихтыярга куелумы һәм ахырда җавапсызлыкны телиме?

 • 75:37

  Ул кеше бала ятак урынга коелган мәнидән бер генә тамчы нәрсә иде түгелме?

 • 75:38

  Моның ашында оешкан кан булды, Аллаһ аны халык кылып кеше сыйфатына китерде.

 • 75:39

  Аннан ир һәм хатын итеп халык кылды.

 • 75:40

  Бу эшләрне эшләгән Аллаһуның үлекләрне тергезергә көче җитмәсме?

Paylaş
Tweet'le