77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Тоташ исә торган һәлак итүче җил белән ант итәмен.

 • 77:2

  Чын искүче җил белән.

 • 77:3

  Вә яңгырларны, болытларны таратучы җилләр белән.

 • 77:4

  Вә хак белән батыл арасын хәләл белән хәрам арасын аеручы Коръән аятьләре белән.

 • 77:5

  Вә пәйгамбәрләргә вәхийне салучы фәрештәләр белән ант итәмен.

 • 77:6

  Ул фәрештәләр яхшы мөселманнарның хаталарын каплаганнары хәлдә яки батыл эшләргә, бидеґәт гамәлләргә чумган кешеләрне Аллаһ ґәзабы илә куркытканнары хәлдә.

 • 77:7

  Тәхкыйк вәгъдә ителмеш кыямәт булачактыр.

 • 77:8

  Әгәр йолдызларның нуры сүнсә.

 • 77:9

  Дәхи күк ярылса.

 • 77:10

  Дәхи таулар тетелеп очсалар.

 • 77:11

  Вә кыямәт булгач, өммәтләренә гуаһлык бирү өчен пәйгамбәрләргә вакыт билгеләнер, шул билгеләнгән вакытка пәйгамбәрләр вә барча өммәтләр хөкемгә җыелырлар.

 • 77:12

  Бу хөкем вакыты кайсы көнгә кичектерелде.

 • 77:13

  Хак белән батыл арасын аера торган көнгә кичектерелде.

 • 77:14

  Сиңа нәрсә белдерде ул хак белән батыл арасын аера торган көннең нинди көн икәнлеген?

 • 77:15

  Ул көн Коръәнне вә пәйгамбәрне ялган диючеләргә, яки Коръән белән гамәл кылмаган кешеләргә хәсрәт һәм һәлакәтлек көнедер.

 • 77:16

  Әүвәлге кәферләрне Без һәлак итмәдекме?

 • 77:17

  Соңра аларга ияртеп соңгы кәферләрне дә һәлак итәрбез.

 • 77:18

  Коръән белән гамәл кылмыйча кәфер булган, яки монафикъ булган кешеләргә әнә шулай җәза бирәбез.

 • 77:19

  Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр!

 • 77:20

  Әйә сезне халык кылмадыкмы хур булган бер тамчы судан?

 • 77:21

  Ул суны койдык бала ятак урынга, аны анда урнаштырдык.

 • 77:22

  Билгеләнгән туачак вакытына чаклы.

 • 77:23

  Бу эшкә Без кадир булдык, ни хуш кадирләрдәнбез.

 • 77:24

  Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:25

  Әйә Без җирне халык кыйлмадыкмы сезне сындыручы итеп.

 • 77:26

  Исән чагыгызда яшәү өчен җир өстенә сыясыз вә үлгәч – җир астына сыясыз.

 • 77:27

  Вә ул җир өстенә бөек тауларны ясадык, вә сезгә пакь суны эчердек.

 • 77:28

  Хакны ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:29

  Инде барыгыз хакны инкяр итү белән үзегез хәзерләгән ґәзабка!

 • 77:30

  Өч төрле өч тармаклы булып күренгән җәһәннәм тененең күләгәсенә карагыз.

 • 77:31

  Ул төтен кызулыктан күләгә була алмый һәм ялкынлы ґәзабтан коткара алмыйдыр.

 • 77:32

  Тәхкыйк ул җәһәннәм атар биналар кеби зур очкыннарны.

 • 77:33

  Гүя ул очкын сары дөя кебидер.

 • 77:34

  Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:35

  Бу кыямәт, үзара һичкем сөйләшми торган көндер.

 • 77:36

  Дәхи кешеләрнең кылган гөнаһларына гозер күрсәтергә рөхсәт бирелми торган көндер.

 • 77:37

  Коръән сүзләренә ышанмаган кешеләргә кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:38

  Бу кыямәт, хак белән батылны аера торган көндер, сезне әүвәлгеләр белән бергә җыярбыз.

 • 77:39

  Әгәр сезнең ґәзабтан котылырга берәр хәйләгез булса, хәйлә кылыгыз!

 • 77:40

  Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:41

  Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланучылар, җәннәттә чишмә буйларында күләгәдә рәхәтлектәләр.

 • 77:42

  Вә үзләре теләгән җимешләр алдындадыр.

 • 77:43

  Ашагыз, эчегез тәмләп, ләззәт белән кылган изге гамәлләрегез өчен!

 • 77:44

  Тәхкыйк Без Аллаһуга итагать итүче яхшы мөселманнарга яхшы нигъмәтләр бирәбез.

 • 77:45

  Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:46

  Ий Коръән белән гамәл кылмаучылар, дөньяда аз гына заман ашап-эчеп файдаланып калыгыз, тәхкыйк сез бозык эш кылучыларсыз.

 • 77:47

  Ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:48

  Әгәр аларга намаз укыгыз диелсә һич укымас иделәр.

 • 77:49

  Коръәнне, пәйгамбәрне ялган диючеләргә һәм ышанып та Коръән белән гамәл кылмаучыларга кыямәт көнендә үкенеч вә җәһәннәм чокырыдыр.

 • 77:50

  Ул гафил кешеләр ошбу Коръәннән соң нинди сүзләргә ышаналар? Коръәнне ташлап нәрсәгә тотынырлар?

Paylaş
Tweet'le