78 NEBE

 • 78:1

  Мәккә мөшрикләре нәрсәдән сорашалар? Мухәммәд г-м кыямәт хакында сөйләгәч: "Мухәммәд нәрсә сөйли", – дип бер-берсеннән сораштылар".

 • 78:2

  Алар олугъ кыямәт хәбәреннән һәм ахирәтнең барча хәленнән" хәбәр бирүче Коръәннән сорашалар.

 • 78:3

  Кыямәт һәм Коръән хакында дөньядагы кешеләр төрле фикердәләр.

 • 78:4

  Юк әле тыныч кына тормасыннар, кыямәткә һәм Коръәнгә ышанмауларының ахыры кайда барганын тиздән белерләр.

 • 78:5

  Моның соңында тиздән белерләр ышанмаулары, кабахәт эш икәнлеген!

 • 78:6

  Әйә җирне аларга торырга яраклы кылмадыммы.

 • 78:7

  Дәхи селкенмәсен өчен тауларны җиргә кадак кылмадыммы.

 • 78:8

  Дәхи сезне ирле-хатынлы итеп халык кылдык.

 • 78:9

  Дәхи йокыны тәннәрегезгә истирахәт кылдык.

 • 78:10

  Дәхи төнне сезгә пәрдә кылдык.

 • 78:11

  Дәхи көндезне тереклегегез өчен кәсеп кылырга якты кылдык.

 • 78:12

  Дәхи өстегездә җиде кат мәхкәм күкләрне бина кылдык.

 • 78:13

  Дәхи бик яктыртучы һәм җылы бирүче кояшны халык кылдык.

 • 78:14

  Дәхи болытлардан бере артыннан бере коелучы яңгыр суын иңдердек.

 • 78:15

  Ул су белән төрле икмәк орлыкларын вә төрле үләннәрне.

 • 78:16

  Вә агачларны, бер-берсенә уралып үскән җимеш бакчаларын үстермәклегебез өчен.

 • 78:17

  Тәхкыйк хакны батылдан аера торган көн сәваб вә ґәзаб вәгъдә ителгән көндер.

 • 78:18

  Бер көнне сурда өрелер дә, хисаб өчен төркем-төркем булып килерсез.

 • 78:19

  Күк ачылыр да, анда ишекләре булыр.

 • 78:20

  Дәхи таулар йөртелерләр, тузган тузан кеби булырлар.

 • 78:21

  Тәхкыйк җәһәннәм үтә торган юл булды (Җәннәткә керәсе кешеләр дә җәһәннәмне күреп үтерләр).

 • 78:22

  Ул җәһәннәм хактан качып азганнарга тора торган урын булды.

 • 78:23

  Алар җәһәннәмдә күп заманалар торырлар.

 • 78:24

  Алар анда салкын рәхәтлекне һәм яхшы эчемлекне татымаслар.

 • 78:25

  Мәгәр кайнар яман суны һәм җәһәннәм кешеләренең тәннәреннән аккан сары суны эчәрләр.

 • 78:26

  Бу җәза аларга гөнаһларына күрә тиешле җәза итеп бирелде.

 • 78:27

  Тәхкыйк алар кыямәттә булачак хисабны көтми һәм ышанмый иделәр.

 • 78:28

  Дәхи Безнең аятьләребезне ныклап ялганга тоталар иде.

 • 78:29

  Вә һәрнәрсәне санадык өммүл китапта язып.

 • 78:30

  Татыгыз ґәзабны ґәзабка мөстәхыйк кешеләр, сезгә, әлбәттә, ґәзабтан башканы арттырмабыз.

 • 78:31

  Котылу һәм өстенлек, әлбәттә, Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланучы тәкъва мөэминнәргәдер.

 • 78:32

  Дәхи аларга җимеш бакчалары һәм йөземнәр.

 • 78:33

  Дәхи аларга яшьтәш булган яшь кызлар.

 • 78:34

  Дәхи эчемлекләр тутырылган савытлар.

 • 78:35

  Алар анда буш сүзне һәм ялган сүзне ишетмәсләр.

 • 78:36

  Раббыңнан изге гамәлләре өчен җәзадыр, мәңгелеккә җитәргә хисаплап бирелгән бүләктер.

 • 78:37

  Ул Раббың җир вә күкләрнең, дәхи җир илә күкләр арасында булган нәрсәләрнең Раббысыдыр, рәхмәтенә һәрнәрсәне сыйдыргандыр. Хисаб көнендә кешеләр бер-берсенә дәшергә, бер кирәк сүзне әйтергә кадир булмаслар.

 • 78:38

  Хисаб көнендә Җәбраил г-м һәм башка фәрештәләр сафта тезелеп торырлар, сөйләшмәсләр, мәгәр Аллаһ изен биргән яки дөньяда чакта Аллаһ риза булырдай яхшы сүзләрне сөйләгән кеше генә сөйләр.

 • 78:39

  Бу көннең булачагы, әлбәттә хак, теләгән кеше үзенә тәүбә истигъфар һәм итагать белән Аллаһуга кайта торган юлны алыр.

 • 78:40

  Тәхкыйк сезне куркыттык якын һәм хак булган кыямәт ґәзабы белән, ул көндә һәркем үзеннән алда җибәргән гамәл дәфтәренә карар, Коръәнне инкяр итүче яки аның илә гамәл кылмаучы кәфер әйтер: "Әгәр мин туфрак булсамчы", – дип. (Хисаб, хөкем соңында Аллаһ хайваннарны туфрак итәр. Кәферләр дә үзләренең туфрак булуларын теләрләр, ләкин туфрак" була алмаслар.)

Paylaş
Tweet'le