79 NAZİAT

 • 79:1

  Кәферләрнең җаннарын катылык илә суырып алучы фәрештәләр илә,

 • 79:2

  дәхи мөэминнәрнең җаннарын җиңеллек белән суырып алучы фәрештәләр илә ант итәмен.

 • 79:3

  Дәхи җир белән кук арасында тизлек белән йөрүче фәрештәләр илә,

 • 79:4

  кәферләрнең җаннарын җәһәннәмгә вә мөэминнәрнең җаннарын җәннәткә алып узышучы фәрештәләр илә,

 • 79:5

  Эшләрне тәдбир кылып йөрүче фәрештәләр илә ант итәмен.

 • 79:6

  Беренче сурда җир каты хәрәкәтләнер дә, җир өстендә тереклек бетәр.

 • 79:7

  Вә беренче сурга ияртелеп икенче сур булыр да, кешеләр кабердән терелеп чыгарлар.

 • 79:8

  Ул көндә куркудан күңелләр урыннарыннан купкан булырлар.

 • 79:9

  Ул күңелләрнең, күзләре түбән төшкән булыр.

 • 79:10

  Дөньяда Коръәнгә ышанмаучылар әйтәләр: "Әйә без үлгәннән соң, терелеп яңадан әүвәлге хәлебезгә кайтабызмы?

 • 79:11

  Әйә без черегән сөяк булганнан соң да терелеп кайтырбызмы?

 • 79:12

  Терелүгә ышанмыйча мәсхәрәләп әйттеләр: "Әгәр яңадан терелү булса, бу бик хәсрәтле кайтарылу икән, аның өчен кайгырырга кирәк", – дип.

 • 79:13

  Аларның терелеп кубарылулары фәкать бер тавыш белән булыр.

 • 79:14

  Шул вакытта ук алар җир өстендә булырлар.

 • 79:15

  Ий Мухәммәд г-м сиңа Муса хәбәре килде бит?

 • 79:16

  Мусаның Раббысы аңа нида кылды, Тур тавының итәгендәге мүбарәк Тува дигән урында.

 • 79:17

  Иманга өндәмәк өчен Фиргаунгә баргыл, тәхкыйк ул азды, бозыклыкны күп кылды.

 • 79:18

  Әйт аңа: "Әйә кирәксенәсеңме кабих булган көфердән пакьләнүне.

 • 79:19

  Дәхи сиңа Раббыңны танытуымны телисеңме, әгәр Раббыңны танысаң, Аңардан куркырсың да изге гамәлләр кылырсың", – дип.

 • 79:20

  Муса Фиргаунгә олугъ могҗиза күрсәтте. (Ягъни таягы аҗдаһа булды һәм кулын култыгыннан чыгарган иде кояш кеби якты булып күренде).

 • 79:21

  Фиргаун Мусаның пәйгамбәрлеген һәм күрсәткән могҗизасын ялганга санады һәм Мусага каршы дошманлык кылды.

 • 79:22

  Соңра Мусадан йөз чөереп, борылып китте дә теләгән кадәр бозык эшләрне кыла торган булды.

 • 79:23

  Һәм үзенең кавемен вә ґәскәрсн җыйды вә кычкырып нида кылды.

 • 79:24

  Әйтте: "Мин сезнең олугъ Раббыгызмын, миннән башка сезнең һич Илаһәгез юктыр", – дип.

 • 79:25

  Аллаһ, ул Фиргаунне тотты дөньяда суга батырып, ахирәттә җәһәннәмгә салу беләк.

 • 79:26

  Тәхкыйк бу вакыйгада гыйбрәт бардыр Аллаһудан курыккан кешегә.

 • 79:27

  Халык кылуда сезнең яратылуыгыз читенрәкме, әллә күкне ярату читенрәкме? Ул күкне Аллаһ бина кылды.

 • 79:28

  Ул күкнең бөеклеген бик югары кылды, ул күкне һич кимчелексез төзеп тәмам итте.

 • 79:29

  Ул күкнең кичен караңгы кылды вә аның көндезен якты кылды.

 • 79:30

  Моның соңында Аллаһ, торырга яраклы итеп җирне түшәде.

 • 79:31

  Җирнең суын һәм хайваннар утлый торган үләннәрне чыгарды.

 • 79:32

  Дәхи тауларны мәхкәм сабит кылды.

 • 79:33

  Сезгә вә сезнең хайваннарыгызга файда өчен.

 • 79:34

  Әгәр олугъ җыелыш көне кыямәт килсә,

 • 79:35

  ул көндә кеше дөньяда кылган яман эшләрен искәрер күз алдына китерер.

 • 79:36

  Вә күзе күргән кешеләргә җәһәннәм күрсәтелер.

 • 79:37

  Әмма берәү шәригать чигеннән чыгып бозыклык кылса,

 • 79:38

  дәхи дөньяга бирелеп ахирәт гамәленә кимчелек китерсә,

 • 79:39

  Шиксез, ул кешегә урын җәһәннәмдер.

 • 79:40

  Вә әмма берәү Аллаһ алдына басып Аңа җавап бирүдән курыкса, вә үзен нәфесе теләгән гөнаһлы эшләрдән тыйса,

 • 79:41

  әлбәттә җәннәт аңа урындыр.

 • 79:42

  Кәферләр синнән кыямәт кайчан була, дип сорыйлар.

 • 79:43

  Кыямәтнең кайчан булачагын әйтүдә сиңа нинди файда? Әйтсәң дә фәкать көферлекләрен арттырачаклар.

 • 79:44

  Кыямәт вакытының ахыр чиге Аллаһуга хастыр.

 • 79:45

  Ий Мухәммәд г-м, син фәкать ул кыямәттән курыккан кешене куркытучысың.

 • 79:46

  Алар кыямәтне күргәндә гүя дөньяда бер дә тормаган кеби булырлар, мәгәр төшкә хәтле ярты көн яки төштән соң ярты көн торган кеби булырлар.

Paylaş
Tweet'le