81 TEKVİR

 • 81:1

  Кайчан кояшның нуры китәрелсә, чорналса (караңгылык белән).

 • 81:2

  Вә йолдызлар җиргә коелсалар (метеоритлар).

 • 81:3

  Вә таулар урыннарыннан кузгалсалар.

 • 81:4

  Вә ун айлык буаз дөяләр игътибарсыз калдырылсалар.

 • 81:5

  Вә кыр хайваннары бер урынга җыелсалар.

 • 81:6

  Вә дәрьяләр бер урынга түгелсәләр.

 • 81:7

  Вә яхшы кешеләр яхшыларга һәм яман кешеләр яманнарга кушылсалар.

 • 81:8

  Вә тере хәлдә күмелгән кыз балалар соралсалар. (Җаһилият вакытында ґәрәбләр кыз балаларын тәрбияләргә авырсынып яки аларны ят кешегә кияүгә биреп җибәрү хурлык дип, тере хәлдә күмәләр иде.)

 • 81:9

  Ни сәбәпле үтерелдең дип, нинди гөнаһы бар иде, нигә үтердегез дип.

 • 81:10

  Вә гамәл дәфтәрен хисаб өчен таратылса.

 • 81:11

  Вә күк урыныннан китәрелсә.

 • 81:12

  Вә җәһәннәм каты кыздырылса.

 • 81:13

  Вә җәннәт якын китерелсә.

 • 81:14

  Шул вакытта һәркем үзенең хәзерләгән яхшы, вә яман эшләрен белер.

 • 81:15

  Ант итәмен кире кайтучылар белән.

 • 81:16

  Вә яшерен йөрүчеләр илә. Ягъни китеп-килеп, күренеп һәм күренмичә йөрүче йолдызлар белән ант итәм.

 • 81:17

  Вә төн белән ант итәм, һәркайчан килсә ул төн.

 • 81:18

  Вә таң белән ант итәмен, һәркайчан ачылса.

 • 81:19

  Шиксез, ул Коръән хөрмәтле Җәбраилнең Аллаһудан алып килгән сүзедер.

 • 81:20

  Ул Җәбраил олугъ куәт иясе вә хөрмәтедер, ґәреш иясе Аллаһ хозурында.

 • 81:21

  Ул Җәбраилгә башка фәрештәләр итагать итәләр, соңра ул ышанычлы хыянәттән пакьдер.

 • 81:22

  Вә сезнең юлдашыгыз Мухәммәд г-м дивана түгел һәм үзлегеннән сүз сөйләүче дә түгел.

 • 81:23

  Тәхкыйк ул Җәбраилне күрде югары ачык күктә.

 • 81:24

  Ул Мухәммәд г-м кешеләргә мәгълүм булмаган ахирәт хәлләреннән Коръән белән хәбәр бирүдә саран түгелдер.

 • 81:25

  Ул Коръән Аллаһу хозурыннан таш белән сөрелгән шайтан сүзе түгелдер.

 • 81:26

  Коръәнне куеп кая барасыз? Аллаһ китабын ташлап Аллаһ җәннәтенә ничек барасыз?

 • 81:27

  Ул Коръән барча галәм халыкларына вәгазьдер, кирәк эшләрне исләренә төшерүчедер вә кешеләргә иманны, динне, һидәятне һәм тәрбияне кәсеп итә торган иң туры юлдыр.

 • 81:28

  Сезләрдән туры юлга күнелергә теләге булган кешеләргә вәгазь һәм туры юлдыр.

 • 81:29

  Юк туры юлга күнелүне тели алмассыз, мәгәр барча галәмнәрне тәрбия итүче Аллаһу тәгалә теләсә генә.

Paylaş
Tweet'le