82 İNFİTAR

 • 82:1

  Кайчан күк ярылса.

 • 82:2

  Вә йолдызлар чәчелсә.

 • 82:3

  Вә дәрьяләр агып бергә кушылсалар.

 • 82:4

  Вә каберләр актарылып үлекләр терелеп чыксалар.

 • 82:5

  Шул вакытта һәркем үзеннән элек ахирәткә җибәргән һәм үзеннән соң калдырган эшләрен белер.

 • 82:6

  Ий адәм баласы, сине нәрсә алдады хөрмәтле булган Раббыңның нигъмәтләреннән өлешсез калырга, ягъни җәннәткә кермичә җәһәннәмгә керергә сине нәрсә мәҗбүр итә.

 • 82:7

  Ул – Аллаһ сине хак кылды да, әгъзаларыңны төзәтте вә һәр әгъзаңны үлчәп төзеде.

 • 82:8

  Сине нинди сурәттә кылырга теләсә шул сүрәттә кылды.

 • 82:9

  Юк, алданмагыз, бозык эшне батыл гамәлне кылмагыз, бәлки сез кыямәтне һәм хисапны ялган дисез.

 • 82:10

  Әлбәттә, шиксез, сезнең өстегездә сакчы фәрештәләр бардыр.

 • 82:11

  Ул фәрештәләр Аллаһ хозурында хөрмәтлеләр, алар сезнең барча гамәлләрегезне язучылардыр.

 • 82:12

  Сезнең кылган эшләрегезне бик яхшы белүчеләрдер.

 • 82:13

  Тәхкыйк иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләр, әлбәттә, җәннәттә төрле нигъмәтләр эчендәләр.

 • 82:14

  Вә тәхкыйк Аллаһуга итагать итмәгән азгыннар, әлбәттә, җәһәннәмдәләр.

 • 82:15

  Ул азгыннар җәһәннәмгә керерләр җәза көнендә.

 • 82:16

  Вә алар җәһәннәмнән юк булып китмәсләр, һәмишә бар булып ґәзаб кылынырлар.

 • 82:17

  Ул җәза көненең каты куркынычлы икәнлеген сиңа нәрсә белдерде?

 • 82:18

  Моннан соң ул көннең каты куркынычлы икәнлеген сиңа нәрсә белдерде?

 • 82:19

  Ул көндә һичкем һичкемгә ярдәм кылырга, файда итәргә кадир булмас, һәркем үз хәле белән мәшгуль булып кайгыда булыр. Ул көндә кешеләр өстеннән эш кылмак, хөкем йөртмәк фәкать Аллаһуга хас.

Paylaş
Tweet'le