83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Киметеп үлчәүчеләргә үкенеч каты ґәзабдыр.

 • 83:2

  Алар башка кешеләрдән берәр нәрсә үлчәп алсалар үлчәүне тутырып мул үлчәп алалар.

 • 83:3

  Әгәр башка кешеләргә савыт яки бизмән белән үлчәп биргәндә киметеп үлчиләр.

 • 83:4

  Әйә ул кешеләр терелеп кубарылачакларын уйламыйлармы.

 • 83:5

  Олугъ кыямәт көнендә.

 • 83:6

  Ул көндә кешеләр барча галәмне тәрбия итүче Аллаһ хозурында хисаб өчен басып торырлар.

 • 83:7

  Юк, үлчәүдә хыянәт итмәгез, тәхкыйк хыянәтче гасыйларның гамәл дәфтәрләре сиҗҗиндәдер.

 • 83:8

  Нәрсә белдерде сиңа ул сиҗҗиннең хакыйкатен?

 • 83:9

  Аллаһуга итагать итмичә гөнаһка чумган кешеләрнең гамәле генә язылган китаптыр.

 • 83:10

  Хыянәтче ялганчыларга кыямәт көнендә үкенеч вә каты ґәзабдыр.

 • 83:11

  Алар кыямәт һәм хисаб көнен ялганга тоталар.

 • 83:12

  Ул көнне ялганга тотмас, мәгәр хактан баш тартып батыл эшләрдә чиктән ашкан һәр күп гөнаһлы кеше генә ялган дияр.

 • 83:13

  Әгәр аларга һәрнәрсәне аңлатучы аятьләребез укылса, бу әүвәлгеләрдән язылып калган әкият, диләр.

 • 83:14

  Юк Аллаһуга каршы сөйләп һәлак булырга ашыкмагыз, бәлки аларның кылган явыз эшләре күңелләренә тузан булып утырган.

 • 83:15

  Юк алданмасыннар, тәхкыйк алар кыямәт көнеңдә Раббыларыннан пәрдәләнмешләрдер, ягъни аларга Аллаһуның рәхмәте ирешмәс.

 • 83:16

  Соңра, әлбәттә, алар җәһәннәмгә керерләр.

 • 83:17

  Моның соңында аларга әйтелер: "Бу ґәзаб сез ялганга тоткан ґәзабдыр", – дип.

 • 83:18

  Юк Аллаһуга карышып җәһәннәмгә кермәгез, тәхкыйк Аллаһуга итагать итеп һәрвакыт яхшылыкны кылган кешеләрнең гамәл дәфтәрләре, әлбәттә, ґилийөндәдер.

 • 83:19

  Сиңа нәрсә белдерде ул ґиллийөннең нәрсә икәнлеген?

 • 83:20

  Ул яхшы мөселманнарның гына яхшылыгы язылган китапдыр.

 • 83:21

  Ул китаплар яныңда Аллаһуның якын фәрештәләре булырлар, кыямәт көнендә ул китаплардан хәбәр бирер өчен.

 • 83:22

  Яманлыкны кылмыйча, фәкать яхшылыкны кылучы яхшы кешеләр, әлбәттә, җәннәттә төрле нигъмәтләр эчендәләр,

 • 83:23

  яхшы урындыкларга утырып шатлык белән бер-берсенә карарлар.

 • 83:24

  Аларны танырсың, йөзләрендә җәннәт нигъмәтләреннән хасыйл булган шатлык яктылыгы булыр.

 • 83:25

  Алар эчерелерләр мөһерләнгән эчемлекләрдән.

 • 83:26

  Ул мөһернең сургучы мускустыр, кызыккан кешеләр ошбу җәннәт нигъмәтләренә кызыксыннар!

 • 83:27

  Аңарга катнаштырылган нәрсә тәснимнәндер.

 • 83:28

  Ул тәсним җәннәттә бер чишмәдер, ул чишмәдән Аллаһуга иң якын кешеләр эчәрләр. (Әмма җәннәтнең башка кешеләренә катнаштырып кына бирелер.)

 • 83:29

  Тәхкыйк гөнаһтан, җәһәннәмнән курыкмаган имансызлар, иман китереп мөселман булган кешеләрдән көлделәр

 • 83:30

  Әгәр мөселманнар алар алдыннан үтсәләр, бер-берсенә күз кысышып мәсхәрә итә иделәр.

 • 83:31

  Әгәр өйләренә кайтсалар, мөселманнарны мәсхәрә иткәннәре өчен киңәеп шатланып кайтыр иделәр.

 • 83:32

  Әгәр мөселманнарны күрсәләр, бу кешеләр адашканнар, ата-баба юлын ташлаганнар, дияләр иде.

 • 83:33

  Бит ул кәферләр мөселманнарга сакчы итеп тә вә гамәлләрендә язучы итеп җибәрелмәделәр.

 • 83:34

  Кыямәт көнендә мөселманнар кәферләрдән көләрләр.

 • 83:35

  Яхшы урындыкларга утырып кәферләрнең ґәзаб кылынганын карарлар.

 • 83:36

  Әйә кәферләргә кылган кабәхәт эшләре өчен җәза бирелдеме? Әлбәттә, тиешле – җәза бирелде.

Paylaş
Tweet'le