84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Әгәр күк ярылса.

 • 84:2

  Вә әгәр ул җиргә Раббысының сүзе ишеттерелсә һәм итагать иттерелсә ул күккә – Аллаһ хөкеменә итагать итү тиешле ителде.

 • 84:3

  Вә әгәр җир сузылып тигезләнсә.

 • 84:4

  Вә җир эчендәге барча нәрсәне чыгарып бушанса.

 • 84:5

  Әгәр Раббысының сүзен җиргә ишеттерелсә – Аллаһ хөкеменә итагать итү аңа тиешле ителде.

 • 84:6

  Ий адәм баласы, тәхкыйк син Раббыңа юлыгу өчен гамәлеңдә, ягъни күбрәк гөнаһ эшләрдә тырышу илә тырышасың, ягъни синең кылган һәр эшең Аллаһуга күрсәтер өчендер, кыямәт көнендә гамәлләреңә очырарсың.

 • 84:7

  Әмма гамәл дәфтәре уң тарафтан бирелгән кеше.

 • 84:8

  Тиздән ул кеше җиңел хисаб белән хисаб ителер.

 • 84:9

  Ул җәннәттәге әһеленә шатланып барыр.

 • 84:10

  Вә әмма гамәл дәфтәре арка тарафыннан бирелгән кеше,

 • 84:11

  тиздән үзенә һәлакәтлекне чакырыр.

 • 84:12

  Вә сәкар тәмугына кереп ґәзаб кылыныр.

 • 84:13

  Тәхкыйк ул кеше дөньяда вакытта әһле арасында Аллаһудан курыкмау сәбәпле шат иде.

 • 84:14

  Тәхкыйк ул үлгәч терелмәм вә кабердән чыкмам, дип уйлады.

 • 84:15

  Ләкин эш ул уйлаганча түгел, әлбәттә, терелеп Аллаһ хөкеменә кайтыр, шиксез аның Раббысы аны һәмишә күрүче булды.

 • 84:16

  Күктәге шәфәкъ белән ант итәмен.

 • 84:17

  Дәхи, төн белән вә төнлә эшләнә торган эшләр белән.

 • 84:18

  Дәхи тулып түгәрәкләнүче ай белән.

 • 84:19

  Әлбәттә, бу хәлдән икенче хәлгә күчәрсез! Ягъни үләрсез, аннары терелерсез, аннары хөкем ителеп тиешле җәзаны алырсыз.

 • 84:20

  Ни булды аларга иман китермиләр.

 • 84:21

  Әгәр аларга Коръән укылса, Аллаһудан куркып сәҗдә кылмаслар, Аллаһ әмерләрен ишеткәннән соң аны үтәмәсләр.

 • 84:22

  Бәлки имансыз кешеләр Коръәнне ялганга тоталар.

 • 84:23

  Аллаһ аларның күңелләрендә сакланган нәрсәне белүчедер.

 • 84:24

  Аларга сөенеч бир бик каты рәнҗеткүче ґәзаб белән.

 • 84:25

  Мәгәр иман китереп изге гамәлләр кылган кешеләргә мәңге бетмәс-төкәнмәс нигъмәтләрдер.

Paylaş
Tweet'le