86 TARIK

 • 86:1

  Күк белән һәм Тарыйк белән ант итәм.

 • 86:2

  Ул Тарыйкның нинди икәнен сиңа нәрсә белдерде?

 • 86:3

  Ул Тарыйк раушән ялтыраучы йолдыздыр.

 • 86:4

  Юктыр һичбер кеше, мәгәр һәрбер кеше янында аның барча эшен язучы фәрештә бардыр.

 • 86:5

  Адәм баласы үзенә карасын нәрсәдән халык кылынды?

 • 86:6

  Халык кылынды ятакка коелган судан.

 • 86:7

  Ул су чыгадыр ирнең арка сөякләре арасыннан вә хатынның күкрәк сөякләре арасыннан.

 • 86:8

  Ул – Аллаһ үлгән кешене тергезергә, әлбәттә, кадирдер.

 • 86:9

  Яшерен эшләр ачылган көндә,

 • 86:10

  кешенең Аллаһ ґәзабыннан качарга куәте булмас һәм ярдәмчесе дә булмас.

 • 86:11

  Яңгыр иясе булган күк илә.

 • 86:12

  Вә үләннәр иясе булган җир белән ант итәм.

 • 86:13

  Тәхкыйк ул Коръән сүзе хакны батылдан аеручы хак сүздер.

 • 86:14

  Ул – Коръән уен вә батыл сүз түгелдер.

 • 86:15

  Тәхкыйк ул кәферләр Коръән сүзләрен юкка чыгарырга хәйлә төзиләр.

 • 86:16

  Вә аларны ґәзаб кылу өчен Мин чын хәйлә төзимен.

 • 86:17

  Кәферләргә вакыт бир, азганлыкларында йөрсеннәр аларга бик аз гына вакыт бит!

Paylaş
Tweet'le