87 A'LA

 • 87:1

  Барча кимчелекләрдән пакь булган Раббыңның исеме илә тәсбихләр әйткел, намаз укыгыл.

 • 87:2

  Ул – Аллаһ барча вөҗудне халык кылды, һәр нәрсәне кагыйдәгә муафыйк төзеп тәмам итте.

 • 87:3

  Вә Ул һәрнәрсәгә тәкъдир төзеде вә һәрнәрсәне юлга салды.

 • 87:4

  Вә Ул хайваннар өчен үләннәр үстерде.

 • 87:5

  Ул үләннәрне көзге көннәрдә кипкән сары кау кылды.

 • 87:6

  Тиздән укырбыз сиңа Коръән аятьләрен һәм син онытмассың.

 • 87:7

  Мәгәр Аллаһ теләгәнне генә онытырсың, әлбәттә, Ул яшерен эшләнгән эшләрне дә һәм әшкәрә эшләнгән эшләрне дә беләдер.

 • 87:8

  Вә Без сине җиңеллеккә мүйәссәр кылырбыз, ягъни җәннәтнең мәңгелек җиңел тормышына алып бара торган шәригать хөкемнәрен сиңа бирербез.

 • 87:9

  Кешеләрне Коръән белән вәгәзьлә, әгәр аларга вәгазь файда бирә торган булса.

 • 87:10

  Аллаһудан курыккан кеше тиз вәгазьләнер һәм ишеткән белән гамәл кылыр.

 • 87:11

  Вә Коръән вәгазеннән качар һич кабул итмәс, бик явыз яман кеше.

 • 87:12

  Ул явыз кеше олугъ җәһәннәмгә керер.

 • 87:13

  Соңра ул җәһәннәмдә үлмәс, үлсә ґәзабтан котылыр иде һәм файда күрә торган тере булу белән тере булмас.

 • 87:14

  Мөшриклектән вә монафикълыктан, рия вә бидеґәт гамәлләрдән, фәхеш вә хәрам эшләрдән үзен пакьләгән һәм сакланган кеше, тәхкыйк ґәзабтан котылып өстенлек тапты.

 • 87:15

  Вә ул кеше Раббысын зекер итеп намаз укыды.

 • 87:16

  Ий кешеләр бәлки сез дөнья тереклеген ихтыяр кыласыз, барча көчегезне дөнья өчен генә сарыф итәсез.

 • 87:17

  Бит ахирәт дөньядан яхшырактыр һәм мәңгелектер.

 • 87:18

  Тәхкыйк бу сүзләр әүвәлге пәйгамбәрләрнең сәхифәләрендә зекер ителгәндер.

 • 87:19

  Ул сәхифәләр Ибраһим вә Муса г-м сәхифәләредер.

Paylaş
Tweet'le