90 BELED

 • 90:1

  Бу шәһәр, ягъни Мәккә белән ант итәмен.

 • 90:2

  Вә син, ий Мухәммәд г-м, ошбу Мәккә шәһәрен кәферләрдән сугышып алырга хәләлсең.

 • 90:3

  Вә Адәм г-м илә вә аның балалары илә ант итәмен.

 • 90:4

  Тәхкыйк Без кешене михнәттә мәшәкатьтә халык кылдык.

 • 90:5

  Әйә ул михнәт белән изелгән загыйфь кеше уйлыйдырмы аңа һичбер затның көче җитмәс дип?

 • 90:6

  Ул Аллаһ дошманы – кәфер әйтәдер: "Мухәммәдне һәлак итмәк вә Ислам динен бетермәк өчен кешеләр яллап күп мал бетердем", – дип.

 • 90:7

  Әйә ул дошман уйлыймы аны һичбер зат күрми, дип, ягъни Аллаһ биргән малны пәйгамбәр вә Ислам зарарына сарыф иткәнен Аллаһ күрми, дип уйлыймы?

 • 90:8

  Әйә Без ул кешегә икс күз бирмәдекме?

 • 90:9

  Дәхи аны телле вә ике иренле кылмадыкмы?

 • 90:10

  Дәхи кешене ике юлның берсенә: йә һидәяткә йә азгынлыкка күндердек түгелме?

 • 90:11

  Ул бөек таулардан үтмәде.

 • 90:12

  Ул бөек таулар юлын сиңа нәрсә белдерде?

 • 90:13

  Ул юл – кол азат итмәктер.

 • 90:14

  Яки ачлык көннәрендә аш бирмәктер,

 • 90:15

  якын кардәш булган ятимгә.

 • 90:16

  Яки гаять тә фәкыйрь булган мескенгә аш бирмәктер.

 • 90:17

  Янә хәерле эш: чын мөэмин булып мөэминнәрне сабырлы, чыдамлы булырга һәм үзара мәрхәмәтле, шәфкатьле булырга өндәүче киңәш бирүче булудыр.

 • 90:18

  Бу сыйфатта булган кешеләр уң тараф кешеләре, ягъни җәннәт кешеләредер.

 • 90:19

  Әмма Безнең аятьләребезгә ышанмаган кешеләр – сул тараф кешеләре, ягъни җәһәннәм әһелләредер.

 • 90:20

  Аларга ишекләре беркетелгән ут ґәзабыдыр.

Paylaş
Tweet'le