92 LEYL

 • 92:1

  Төн белән ант итәм, һәркайчан караңгылыгы белән капласа.

 • 92:2

  Вә көндез белән ант итәм, һәркайчан яктырса.

 • 92:3

  Вә ирне һәм хатынны халык кылган Аллаһ белән ант итәм.

 • 92:4

  Тәхкыйк сезнең эшләрегез вә гамәлләрегез, төрлечә-төрлечәдер.

 • 92:5

  Әмма бер кеше Аллаһ күрсәткән урыннарга садакалар бирсә һәм Аллаһудан куркып гөнаһлардан сакланса.

 • 92:6

  Һәм Аллаһуның берлеген, Исламның хаклыгын вә Коръәннең һәм пәйгамбәрнең хаклыгын тәсъдыйк кылса.

 • 92:7

  Аңа җиңеллек вә рәхәтлек урыны булган җәннәткә алып керүче гамәлләрне мүйәссәр кылырбыз.

 • 92:8

  Вә әмма бер кеше саранлык кылса, вә үзен Аллаһуга вә ахирәт нигъмәтләренә мохтаҗсыз санаса, кирәксенмәсә.

 • 92:9

  Вә Аллаһуның берлеген һәм Коръәннең вә пәйгамбәрнең хаклыгын инкяр кылса.

 • 92:10

  Бик тиз Без аңа авырлык вә ґәзаб урыны булган җәһәннәмгә алып керә торган бозык эшләрне, батыл гамәлләрне мүйәссәр кылырбыз.

 • 92:11

  Җәһәннәмгә егылып һәлак булганда аңа малы файда бирмәс.

 • 92:12

  Тәхкыйк Безгә туры юлны бәян кылмак тиешледер.

 • 92:13

  Әлбәттә, дөнья һәм ахирәт байлыгы фәкать Безнекедер. Шулай булгач, икесен дә Аллаһудан сорарга тиешле.

 • 92:14

  Ий кешеләр, Мин сезне куркыттым ялкынланган ут белән.

 • 92:15

  Ул утка кермәс мәгәр бәхетсез явыз кеше генә керер.

 • 92:16

  Ул явыз, Коръәнне вә пәйгамбәрне ялганга тотты һәм Аллаһуга итагать итүдән баш тартты.

 • 92:17

  Аллаһудан куркып гөнаһтан сакланучы тәкъва кеше, ул уттан ягада, читтә булыр.

 • 92:18

  Ул тәкъва кеше малын Аллаһ күрсәткән урыннарга бирер, гөнаһтан пакьләнмәк нияте белән.

 • 92:19

  Бит Аллаһ хозурыңда һичкемгә сәваб вә нигъмәт юк.

 • 92:20

  Мәгәр сәваб вә нигъмәтләр бирелер, ахирәт өчен кыла торган гамәлләрен фәкать Аллаһ ризалыгы өчен генә һәм Аллаһ кушканча гына кылган тәкъва кешегә.

 • 92:21

  Вә андый кеше тиздән Аллаһ биргән җәннәт нигъмәтләреннән разый булыр.

Paylaş
Tweet'le