51 ZARİYAT

 • 51:1

  Чанг тўзитувчи(шамол) лар билан қасам.

 • 51:2

  Юк кўтарувчи(булут)лар билан қасам.

 • 51:3

  Осон юрувчи(кема)лар билан қасам;

 • 51:4

  Иш тақсимловчи(фаришта)лар билан қасам.

 • 51:5

  Албатта, сизга ваъда қилинган нарса ростдир.

 • 51:6

  Ва, албатта, қиёмат воқеъ бўлгувчидир.

 • 51:7

  Гўзал, мустаҳкам осмон билан қасам.

 • 51:8

  Албатта, сиз ихтилофли гапдасиз.

 • 51:9

  У(Қуръон)дан ким бурилса, (бир йўла) буриб қўйилур. (Қуръондан бурилиб, бошқа нарсани тутмоқчи бўлган, ҳеч қачон нажот топмабди. Чунки, бир йўла залолатга бурилиб қолган бўлади.)

 • 51:10

  Ёлғончиларга лаънат бўлсин!

 • 51:11

  Улар жаҳолатдаги ғофиллардир.

 • 51:12

  Улар ҳисоб-китоб куни қачон, деб сўрарлар.

 • 51:13

  Бу кунда улар оловда азобланурлар.

 • 51:14

  «Азобингизни татиб кўринг», сиз қачон бўлур? деб шошилган нарса-шу» (дейилур).

 • 51:15

  Албатта, тақводорлар жаннатлар ва булоқлардадир.

 • 51:16

  Роббилари берган нарсаларни олувчилардир. Чунки улар бундан олдин эҳсон қилувчилардан бўлганлардир.

 • 51:17

  Улар кечалари оз ухлар эдилар.

 • 51:18

  Ва улар саҳарларда истиғфор айтар эдилар.

 • 51:19

  Ва молу мулкларида, сўровчи ва бечораларнинг ҳақи бордир.

 • 51:20

  Ва ер юзида чуқур ишонувчилар учун белгилар бордир.

 • 51:21

  Ва ўзларингизда ҳам. Ёки кўрмаяпсизларми?!

 • 51:22

  Ва осмонда ризқингиз ҳамда сизга ваъда қилинаётган нарсалар (бор).

 • 51:23

  Осмону ернинг Роббиси ила қасамки, албатта, у(гап) мисоли сиз нутқ қилаётганингиздек ҳақиқатдир.

 • 51:24

  Сенга Иброҳимнинг карамли меҳмонларининг хабари келмадими?

 • 51:25

  Улар унинг ҳузурига кириб, «Салом» деганларида, у: «Салом, нотаниш қавмлар», деди.

 • 51:26

  Ва аҳлига бориб, (пиширилган) семиз бузоқни келтирди.

 • 51:27

  Уни уларга яқинига сурди ва: «Емайсизларми?» деди.

 • 51:28

  Улардан хавфсиради. Улар: «қўрқма», дедилар ва унга илмли ўғил башоратини бердилар.

 • 51:29

  Хотини қичқириб келди ва ўз юзига шапалоқ тушириб: «Туғмас кампир-а?!» деди.

 • 51:30

  Улар: «Сенинг Роббинг шундай деди. Албатта, Унинг Ўзи ўта ҳаким ва ўта билувчидир», дедилар.

 • 51:31

  У: «Эй элчилар! Сизнинг ишингиз надир», деди.

 • 51:32

  Улар: «Албатта, биз жиноятчи қавмга юборилганмиз.

 • 51:33

  Уларнинг устидан лойдан (пиширилган) тошларни ташлаш учун.

 • 51:34

  Роббинг ҳузурида исрофчилар учун белгилаб қўйилган(тош)ларни», дедилар.

 • 51:35

  Ва Биз у жойдан мўминларни чиқардик.

 • 51:36

  У ерда бир хонадондан бошқа мусулмонларни топмадик.

 • 51:37

  Ва у ерда аламли азобдан қўрқадиганлар учун белги қолдирдик.

 • 51:38

  Ва Мусода ҳам. Биз уни Фиръавнга равшан ҳужжат ила юбоганимизда...

 • 51:39

  У юз ўгириб, ишонгани томон юрди ва: «Бу сеҳргар ёки мажнундир», деди.

 • 51:40

  Бас, Биз уни ва аскарларини тутиб денгизга ташладик ва у маломатга лойиқ иш қилувчи эди.

 • 51:41

  Ва Одда ҳам (белги) бор. Вақтики, Биз уларга туғмас шамолни юбордик. (Одатда, шамол ёмғир ёғишига сабаб бўлади. Од қавмига келган шамол эса уларга ёмғир эмас, бало-офат, ҳалокатни олиб келган, шунинг учун унинг туғмас, яъни бефойда деб сифатланяпти.)

 • 51:42

  У қайси нарсага етиб борса, титиб ташламасдан қўймас.

 • 51:43

  Ва Самудда ҳам (белги) бор. Уларга вақтинчалик маза қилиб туринглар, дейилган вақтда...

 • 51:44

  Аллоҳнинг амридан бош тортдилар, бас, қараб турган ҳолларида уларни қаттиқ овоз тутди.

 • 51:45

  Бас, улар ўринларидан туролмадилар ва ёрдам ҳам ололмадилар.

 • 51:46

  Ва бундан аввал Нуҳ қавмини ҳам (ҳалок этганмиз). Албатта, улар фосиқ қавм эдилар.

 • 51:47

  Осмонни Ўз қудратимиз ила бино қилдик. Албатта, Биз кенг қилувчимиз.

 • 51:48

  Ва ерни тўшаб қўйдик. Биз қандоқ ҳам яхши тайёрловчимиз!

 • 51:49

  Ва Биз ҳар бир нарсани жуфт яратдик. Шоядки эсласангиз.

 • 51:50

  Бас, фақат Аллоҳгагина қочинг. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман. (Одатда инсон хавфу хатардан, бало-офатдан қочади. Бу оятда тилга олинган хавф-хатар - динсизлик, ғафлат ва осийликдир, ундан қочиш гуноҳ ва ҳаром ишларни тарк этиб, Аллоҳга илтижо этиш билан бўлади. Аллоҳга қочишда инсон учун улуғ саодат ва мартаба бордир.)

 • 51:51

  Ва Аллоҳга бошқа маъбудни шерик қилманглар. Албатта, мен сизларга Ундан (келган) очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман.

 • 51:52

  Худди шундай, булардан аввалгиларга ҳам ҳар бир Пайғамбар келган вақт, уни, сеҳргар ёки мажнун, деганлар.

 • 51:53

  Келишиб олганмилар?! Йўқ, улар туғёнга кетган қавмлардир!

 • 51:54

  Улардан юз ўгир. Бас, сен маломатга қолувчи эмассан. (Пайғамбарнинг вазифаси Аллоҳнинг амрини етказиш. У зот бу ишни ўз ўрнида адо этдилар. Мушриклар гапга кирмадилар, Пайғамбар алайҳиссалом улардан юз ўгирсалар, у зотга маломат йўқ.)

 • 51:55

  Ва эслатгин. Албатта, эслатиш мўминларга манфаат берур.

 • 51:56

  Жин ва инсонни фақат Менга ибодат қилиш учунгина яратдим.

 • 51:57

  Мен улардан ризқ хоҳламасман ва Мени тоамлантиришларини ҳам хоҳламасман.

 • 51:58

  Албатта, Аллоҳ Ўзи ризқ берувчи, қувват эгаси, шиддатлидир. (Демак, Аллоҳ таоло инсу жиндан ризқ сўрамайди, балки уларга ризқ беради. Аллоҳнинг бирдан-бир ирода қилгани ибодатдир, инсу жинни яратишдан мақсад ҳам шудир. Лекин ибодатдан кимга фойда бор? Ибодат қилувчининг ўзига. Унга икки дунёнинг бахтини ибодат беради.)

 • 51:59

  Албатта, зулм қилганларга ўз биродарлари азобичалик азоб бор, шошилмасинлар.

 • 51:60

  Кофирларга ваъда қилинаётган кунларида ҳалокат бўлсин.

Paylaş
Tweet'le