54 KAMER

 • 54:1

  Соат (қиёмат) яқинлашди ва ой бўлинди.

 • 54:2

  Агар бир оят-мўъжизани кўрсалар, юз ўгирарлар, бу ўткинчи сеҳр, дерлар.

 • 54:3

  Ва ёлғонга чиқардилар ҳамда ҳавойи нафсларига эргашдилар. Ҳолбуки, ҳар бир иш ўз ўрнини топувчидир.

 • 54:4

  Ва, дарҳақиқат, уларга зажри бор хабарлардан келган эди.

 • 54:5

  (Бу Қуръон) етук ҳикматдир. Бас, огоҳлантирувчилар фойда бермас.

 • 54:6

  Бас, улардан юз ўгир! Чақирувчи мункар нарсага чақирган кунда. қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келадилар.

 • 54:7

  Улар қабрлардан, кўзлари қўрқинчга тўлган ҳолда, худди ёйилган чигирткага ўхшаб чиқиб келурлар.

 • 54:8

  Чақирувчига қараб бўйинларини чўзиб, шошилиб борурлар. Кофирлар, бу қийин кун-ку, дерлар.

 • 54:9

  Булардан олдин Нуҳ қавми ҳам ёлғончи қилган эди. Бас бандамизни ёлғончига чиқаришди ва, мажнун, дейишди. Ҳамда унга тўсиқлар қўйишди.

 • 54:10

  Бас, у Роббисига дуо қилиб: «Албатта, мен мағлуб бўлдим, ёрдам бер», деди.

 • 54:11

  Осмон эшикларини шаррос сув билан очиб юбордик.

 • 54:12

  Ва ердан отилтириб, булоқлар чиқардик. Бас, сувлар тақдир қилинган иш учун бирлашдилар.

 • 54:13

  Ва у(Нуҳ)ни тахталари ва михлари бор нарса устига кўтардик.

 • 54:14

  У(кема) инкор қилинган шахс (Нуҳ)га мукофот бўлиб, Бизнинг иноятимиз ила юрадир.

 • 54:15

  Ва у(ҳодиса)ни белги қилиб қолдирдик. Қани, ибрат олувчи борми?

 • 54:16

  Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

 • 54:17

  Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

 • 54:18

  Од (Ҳудни) ёлғончига чиқарди. Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?

 • 54:19

  Биз давомли машъум кунда улар устига сорсор шамолини юбордик. («Сорсор» деб номланган шамол ўзи ўта совуқ бўлиб, овози жуда ҳам кучли бўлар экан.)

 • 54:20

  У одамларни, худди хурмо дарахтини томири билан қўпоргандек, (ердан) узиб-учириб ташларди.

 • 54:21

  Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

 • 54:22

  Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

 • 54:23

  Самуд огоҳлантирувчиларни ёлғонга чиқарди.

 • 54:24

  Улар: «Биз ўзимиздан бўлган бир одамга эргашамизми? Агар шундай бўлса, албатта, адашувда ва жинниликда бўламиз.

 • 54:25

  Бизларнинг орамиздан (келиб-келиб) унга зикр (ваҳий) туширилибдими; Йўқ, у ёлғончи ва кеккайгандир», дедилар.

 • 54:26

  Эртага ким ёлғончи ва кеккайган эканини билурлар.

 • 54:27

  Биз уларни синаш учун туяни юборувчимиз. Уларни кузатиб тур ва сабр қил.

 • 54:28

  Ва уларга, албатта, сув ораларида тақсимланганининг хабарини бер. Ҳар бир ичишга (ўз вақтида) ҳозир бўлинар. (Туя билан Самуд қавми сувнинг кунма-кун тақсимлангани тўғрисида гап бораётибди.)

 • 54:29

  Бас, улар ўз шерикларини чақирдилар. У (туяни) тутди ва сўйиб юборди.

 • 54:30

  Бас, Менинг азобим ва огоҳлантиришим қандоқ бўлди?!

 • 54:31

  Албатта, Биз уларга бир овоз юбордик. Ва улар қўра қурувчи (йиққан) қуруқ шох-шаббаларга ўхшаб қолдилар.

 • 54:32

  Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

 • 54:33

  Лут қавми огоҳлантирувчиларни ёлғончига чиқарди.

 • 54:34

  Албатта, Биз уларнинг устига (тош) бўрон юбордик. Фақат Лут хонадонига саҳар чоғи нажот бердик.

 • 54:35

  Бу Биз тарафимиздан неъмат бўлди. Кимки шукр қилса, худди шундай мукофотлармиз.

 • 54:36

  Дарҳақиқат, у(Лут) уларни Бизнинг (азобга) тутишимиздан огоҳлантирган эди. Бас, улар огоҳлантиришларга ишонмадилар.

 • 54:37

  Улар ундан меҳмонларини топширишни сўрадилар. Бас, кўзларини кўр қилдик. Менинг азобим ва огоҳлантиришларимни тотиб кўрсинлар.

 • 54:38

  Батаҳқиқ, эрта тонгда уларни собит, давомли азоб тутди.

 • 54:39

  Бас, Менинг азобларимни ва огоҳлантиришларимни татиб кўринглар!

 • 54:40

  Дарҳақиқат, Биз Қуръонни зикр учун осон қилдик. Бас, зикр қилувчи борми?!

 • 54:41

  Дарҳақиқат, Фиръавн аҳлига огоҳлантиришлар келди.

 • 54:42

  Улар Бизнинг оятларимизнинг барчасини ёлғонга чиқаришди. Бас, Биз уларни ғолиб, қудратли олувчининг олиши билан олдик.

 • 54:43

  Сизнинг кофирларингиз аввалгиларингиздан яхшироқми?! Ёки самовий китобларда сизларга оқлов борми?!

 • 54:44

  Ёки, Биз нусратга эришувчи жамоатмиз, дейишадими?!

 • 54:45

  У жамоа тезда енгилар ва орқаларига қараб қочарлар.

 • 54:46

  Йўқ! Уларга ваъда қилинган вақт, соат(қиёмат)дир. Ва соат (азоби) улканроқ ва аччиқроқдир.

 • 54:47

  Албатта, жинояткорлар адашувда ва олов-оташдадирлар.

 • 54:48

  Юзтубан дўзахга судраладиган кунларида: «Жаҳаннам азобини татиб кўринг!» (дейилур).

 • 54:49

  Албатта, Биз ҳар нарсани ўлчов билан яратдик.

 • 54:50

  Бизнинг фармонимиз бир сўздан ўзга эмас. Кўз юмгунча бўлур.

 • 54:51

  Дарҳақиқат, Биз сизга ўхшаганларни ҳалок қилдик. Бас, буни эсловчи борми ўзи?!

 • 54:52

  Ва уларнинг ҳар бир иши китоблардадир.

 • 54:53

  Ҳар бир кичигу катта сатрлангандир. (Макка мушриклари, қандай қилиб инсоннинг ишларини сатрларга ёзиб, ҳужжат тўплаб бориш мумкин, деб ўша вақтда ажабланган бўлишлари мумкин. Аммо биз ҳозирги ҳисоб-китобларни, ёзиш асбобларини кўриб-билиб туриб, қандоқ қилиб бу ҳақиқатни инкор эта оламиз?)

 • 54:54

  Албатта, тақводорлар жаннату анҳорларда.

 • 54:55

  Сидқ ўриндиқда, қудратли Подшоҳ ҳузуридадирлар.

Paylaş
Tweet'le