71 NUH

 • 71:1

  Биз Нуҳни ўз қавмига, қавмингни уларга аламли азоб келишидан аввал огоҳлантиргин деб, Пайғамбар қилиб юбордик.

 • 71:2

  У: «Эй қавмим, албатта мен сиз учун очиқ-ойдин огоҳлантирувчиман.

 • 71:3

  Аллоҳга ибодат қилинглар, Унга тақво қилинглар ва менга итоат қилинглар.

 • 71:4

  У сизларнинг гуноҳларингиздан мағфират қиладир ва сизни белгиланган ажалгача қўйиб қўядир. Агар билсангиз, албатта, Аллоҳнинг ажали орқага сурилмайдир», деди. (Бу оятда зикр қилинган, гуноҳларниг кечирилиши ва белгиланган муддатгача яшаб қолиш, аввалги оятда шарт қилинган Аллоҳга ибодат қилиш, унга тақво қилиш ва Пайғамбарга итоат қилиш ишалри бўлсагина вужудга келади.)

 • 71:5

  У: «Роббим, мен ўз қавмимни кечаю кундуз даъват қилдим.

 • 71:6

  Менинг чақириғим уларда қочишдан бошқа нарсани зиёда қилмади.

 • 71:7

  Ва алабатта қачонки мен уларни сенинг мағфират қилишинг учун чақирсам, улар бармоқларини қулоқларига тиқдилар ва кийимларига бурканиб олдилар ва (кофирликда) собит бўлдилар ва ниҳоятда улкан такаббурлик қилдилар.

 • 71:8

  Сўнгра, албатта мен уларни очиқ даъват қилдим.

 • 71:9

  Сўнгра, албатта мен уларга эълон ва сиррий (даъват) қилдим.

 • 71:10

  Бас, ўз Роббингизга истиғфор айтинг, албатта у гуноҳларни кўплаб мағфират қилувчидир, дедим.

 • 71:11

  У зот осмондан устингизга кетма-кет (барака ёмғирини) юборадир.

 • 71:12

  Ва сизга молу мулк ва бола-чақа ила мадад берадир ва сизларга боғу роғлар ҳамда анқорларни берадир.

 • 71:13

  Сизларга нима бўлдики, Аллоҳнинг азаматини ўйлаб кўрмайсизлар?

 • 71:14

  Ҳолбуки, у сизларни ҳолатма-ҳолат яратди.

 • 71:15

  Аллоҳ еттти осмонни қандоқ қилиб табақама-табақа яратиб қўйганини кўрмадингизми?

 • 71:16

  Ва улар ичида ойни нур ва қуёшни чироқ қилиб қўйганини кўрмадингизми?

 • 71:17

  Ва Аллоҳ сизларни ердан ўстириб чиқарадир.

 • 71:18

  Сўнгра сизларни унга қайтариб, яна чиқарадир.

 • 71:19

  Ва Аллоҳ сизларга ерни гиламдек тўшаб қўйди.

 • 71:20

  Унда сиз кенг йўллардан юришингиз учун», деб айтдим.

 • 71:21

  Нуҳ: «Эй Роббим, албатта улар менга исён қилдилар ва моли, бола-чақаси хусрондан бошқани зиёда қилмаганга эргашдилар.

 • 71:22

  Ва ниҳоятда улкан макр қилдилар.

 • 71:23

  Ва улар: «Олиҳаларингизни ҳеч тарк қилманглар ва албатта Ваддни ҳам, Суваъни ҳам, Яғусни ҳам, Яъуқни ҳам ва Насрни ҳам тарк қилманг», дедилар. (Шайтон васвасаси туфайли кишилар ҳайкалларга сиғинишининг баёни ушбу оятда нозил қилингандир.)

 • 71:24

  Дарҳақиқат улар кўпларини адаштирдилар ва сен золимларга залолатдан бошқани зиёда қилма», деди. (Кўриниб турибдики, Нуҳ алайҳиссаломнинг бу дуолари ниҳоятда аламли дуо. Нуҳ алайҳиссалом ўз қавмларига қилган ушбу дуоибандни Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло у зотга сенинг қавмингдан ҳозир иймонга келганларидан ўзгаси зинҳор иймонга келмас, деб хабар берганидан сўнг, уларнинг иймонларидан ноумид бўлиб туриб қолганлар.)

 • 71:25

  Улар хатолари туфайли ғарқ қилиндилар, бас, дўзахга киритилдилар. Бас, ўзларига Аллоҳдан ўзга ёрдамчи топа олмадилар.

 • 71:26

  Ва Нуҳ: «Эй Роббим, ер юзида кофирлардан бирорта ҳам ҳаракатланувчини қўймагин.

 • 71:27

  Албатта сен уларни тек қўйсанг, бандаларингни адаштирурлар ва фожиру кофирдан бошқа туғмаслар.

 • 71:28

  Роббим, мени мағфират қилгин, менинг ота-онамни ҳам ва уйимга мўмин бўлиб кирганларни ва мўминлару мўминаларни ҳам. Ва золимларга ҳалокатдан ўзга нарсани зиёда қилмагин», деди. (Нуҳ алайҳиссаломнинг дуолари қабул бўлди. Аллоҳ таоло кофирларни битта ҳам қўймай ҳалок қилди. Чунки улар инсоният баданига тушган қорасон касалидек эдилар. Уларни кесиб ташламаса бўлмас эди.)

Paylaş
Tweet'le