77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Кет-кет юборилганлар билан қасам.

 • 77:2

  Қаттиқ эсувчи шамоллар билан қасам.

 • 77:3

  Ва (шариатни) таратувчилар билан қасам.

 • 77:4

  Фарқловчилар билан қасам.

 • 77:5

  Ваҳийни ташувчилар билан қасам.

 • 77:6

  Узрни ёки огоҳлантиришни (ҳам).

 • 77:7

  Албатта, сизга ваъда қилинаётган нарса воқеъ бўлувчидир.

 • 77:8

  Бас, вақтики юлдузлар ўчирилса.

 • 77:9

  Ва вақтики, осмон ёрилса.

 • 77:10

  Ва вақтики, тоғлар кўчирилса.

 • 77:11

  Ва вақтики, Пайғамбарларга вақт белгиланса.

 • 77:12

  Қандоқ кунга сурилган-а?

 • 77:13

  Ажратиш кунига.

 • 77:14

  Ажратиш кунини сенга нима билдирди?

 • 77:15

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:16

  Аввалгиларни ҳалок қилмадикми?

 • 77:17

  Сўнгра кейингиларини уларга эргаштирмадикми?

 • 77:18

  Гуноҳкорларни шундоқ қиламиз.

 • 77:19

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:20

  Сизларни ҳақир сувдан яратмдикми?

 • 77:21

  Бас, уни мустаҳкам қароргоҳга жойламадикми?

 • 77:22

  Маълум вақтга қадар.

 • 77:23

  Бас, Биз қодир бўлдик ва қандоқ ҳам яхши қодир бўлувчимиз. (Юқорида айтилган ишларга қодир бўлдик, ниҳоятда ажойиб, инсоният тафаккуридан устун бир ҳолатда, қодир бўлдик, деяпти Парвардигор.)

 • 77:24

  Ўшал кунда ёлғонга чиқавчиларга вайл бўлсин!

 • 77:25

  Ерни ўзига тортувчи қилмадикми?

 • 77:26

  Тирикларни ва ўликларни?

 • 77:27

  Ва Биз унда юкасак тоғлар қилдик ва сизларни зилол сув билан суғордик.

 • 77:28

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:29

  Юрингиз! Ўзингиз ёлғонга чиқарган нарсага қараб.

 • 77:30

  Юрингиз! Учта шўъбаси бор «соя»га қараб.

 • 77:31

  У салқин қилувчимас ва оловни ҳам қайтармас.

 • 77:32

  Албатта у (жаҳаннам) қасрдек учқунларни отадир.

 • 77:33

  У (учқун) худди қорамтир-сарғиш туяларга ўхшайдир.

 • 77:34

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:35

  Бу улар гапира олмайдиган кундир.

 • 77:36

  Ва уларга узр айтишга изн берилмайдир.

 • 77:37

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:38

  Бу ажратиш куни, сизларни ва аввалгиларни жамладик.

 • 77:39

  Бас, сизларнинг ҳийлангиз бўлса, менга ишлатиб кўринг-чи?

 • 77:40

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:41

  Албатта тақводорлар соялар ва булоқлардадир.

 • 77:42

  Ва ўзлари хоҳлаган мевалардадир.

 • 77:43

  Енглар ва ичинглар, ош бўлсин. Қилган амалларингиз сабабидандир.

 • 77:44

  Албатта, Биз муҳсинларни шундай мукофотлармиз.

 • 77:45

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 77:46

  Енглар ва мазза қилинглар, озгинагина. Албатта, сизлар гуноҳкорсизлар.

 • 77:47

  Ўшал кунда ёлғонга чиқавурчиларга вайл бўлсин!

 • 77:48

  Ва агар уларга рукуъ қилинглар дейилса, рукуъ қилмаслар.

 • 77:49

  Ўшал кунда ёлғонга чиқарувчилварга вайл бўлсин!

 • 77:50

  Бас, ундан кейин, қайси сўзга ишонарлар?!

Paylaş
Tweet'le