79 NAZİAT

 • 79:1

  Шиддат билан (кофир) жонни суғуриб олувчи(фаришта)лар билан қасам.

 • 79:2

  Юмшоқлик билан (мўмин) жонни олувчи (фаришта)лар билан қасам.

 • 79:3

  Сузиб юрувчи (фаришта)лар билан қасам.

 • 79:4

  Ўзишда мусобақа қилувчи (фаришта)лар билан қасам.

 • 79:5

  Амрнинг тадбирини қилувчи (фаришта)лар билан қасам.

 • 79:6

  Изтиробга тушувчи изтиробга тушган кунда.

 • 79:7

  Унга эргашувчи эргашар.

 • 79:8

  Ўша кунда қалблар хавфга тўлар.

 • 79:9

  Уларнинг кўзлари қўрқинчга тўлар.

 • 79:10

  Улар: «Биз ортга қайтариламизми?

 • 79:11

  Чириган суяк бўлганимиздан кейин ҳам-а?

 • 79:12

  Агар шундоқ бўлса, бу ҳасратий қайтиш-ку?» дерлар.

 • 79:13

  Албатта, у(қиёмат) бир қичқириқдан бошқа нарса эмас.

 • 79:14

  Кўрибсизки, улар қиёмат майдонида турибди-да.

 • 79:15

  Сенга Мусонинг хабари келдими?

 • 79:16

  Қачонки Роббиси унга муқаддас Тува водийсида нидо қилди:

 • 79:17

  «Фиръавн ҳузурига бор, албатта у туғёнга кетди.

 • 79:18

  Бас унга айт: «Сенда покланишга (рағбат) борми?

 • 79:19

  Ва сени Роббингга ҳидоят қилсам, шоядки (Ундан) қўрқсанг», деб»

 • 79:20

  Ва унга улкан аломатни кўрсатди.

 • 79:21

  Ул уни ёлғонга чиқарди ва осий бўлди.

 • 79:22

  Сўнг ортига ўгирилиб тезлаб кетди¬.

 • 79:23

  Кейин (одамларни) тўплаб нидо қилди.

 • 79:24

  Ва, мен сизларнинг энг олий Роббингизман, деди.

 • 79:25

  Бас Аллоҳ уни аввалги ва охирги гуноҳлари учун азобга олди.

 • 79:26

  Албатта, бунда қўрқадиганлар учун ибрат бордир.

 • 79:27

  Сизларни яратиш қийинми ёки У зот бино қилган осмонними?

 • 79:28

  Унинг шифтини юқори кўтарди ва бекаму кўст, мустаҳкам қилиб қўйди.

 • 79:29

  Кечасини қоронғу ва кундузини ёруғ қилди.

 • 79:30

  Ва ундан сўнг ерни тухум шаклида қилди.

 • 79:31

  Ундан сувни, ўт-ўланларни чиқарди.

 • 79:32

  Ва тоғларни собит қилди.

 • 79:33

  Сизларга ва чорваларингизга манфаат бўлсин учун.

 • 79:34

  Вақтики катта ғолиб (қиёмат) келса.

 • 79:35

  У куни инсон қилган ишларини эслайдир.

 • 79:36

  Ва жаҳаннам кўрадиганларга зоҳир қилинадир.

 • 79:37

  Аммо кимики туғёнга кетиб, ҳаддидан ошган бўлса

 • 79:38

  Ва бу дунё ҳаётини устун қўйган бўлса,

 • 79:39

  Бас, албатта, Жаҳийм ўрин бўладир.

 • 79:40

  Ва, аммо ким Роббисининг мақомидан қўрққан ва ўз нафсини ҳаволаниб кетишидан қайтарган бўлса.

 • 79:41

  Бас, албатта, жаннат ўрин бўладир.

 • 79:42

  Сендан, қиёмат қачон бўлур? деб сўрарлар.

 • 79:43

  Унинг зикрини сен қандоқ билардинг.

 • 79:44

  Унинг интиҳоси Роббингга хосдир.

 • 79:45

  Албатта сен ун(қиёмат)дан қўрққанларга огоҳлантирувчисан, холос.

 • 79:46

  Уни кўрган кунлари худди бу дунёда бир кеча ёки кундуздан бошқа турмаганга ўхшарлар.

Paylaş
Tweet'le