83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Вайл (вой) бўлсин, ўлчовдан уриб қолувчиларга.

 • 83:2

  Улар одамлардан нарса ўлчаб олсалар, тўлиқ оларлар.

 • 83:3

  Ва агар одамларга ўлчаб ёки тортиб берсалар, камайтирарлар.

 • 83:4

  Ана шулар, албатта, қайта тирилтирилишларини ўйламайдиларми?

 • 83:5

  Улуғ бир кунда.

 • 83:6

  У кунда, одамлар оламлар Роббиси ҳузурида тик турарлар.

 • 83:7

  Йўқ! Албатта фожирларларнинг китоби «сижжин»дадир.

 • 83:8

  «Сижжин» қандай нарса эканини сенга нима билдирди?! (Сижжин нима эканини қаердан ҳам билардинг, унинг моҳияти шундоқ каттаки, сен уни идрок эта олмайсан. Билиб қўй!)

 • 83:9

  У ёзилган китобдур.

 • 83:10

  Ўша кунда ёлғонга чиқарувчиларга вайл бўлсин!

 • 83:11

  Улар жазо кунини ёлғонга чиқарарлар.

 • 83:12

  У кунни ҳаддан ошувчи ва ўта гуноҳкорлардан бошқалар ёлғонга чиқармаслар.

 • 83:13

  Қачон унга оятларимиз тиловат қилинса, «авалгиларнинг афсоналари», дер.

 • 83:14

  Йўқ! Уларнинг қилган касблари қалбларига моғор бўлиб ўрнашиб қолган, холос.

 • 83:15

  Йўқ! Албатта, улар ўша кунда ўз Роббиларини кўришдан тўсиларлар.

 • 83:16

  Сўнгра улар албатта жаҳиймга кирувчидирлар.

 • 83:17

  Сўнгра, мана бу, сизлар ёлғонга чиқариб юрган нарса, дейилар.

 • 83:18

  Йўқ! Албатта аброрларнинг китоби «Иллиййун»дадир.

 • 83:19

  «Иллиййун» қандоқ нарса эканини сенга нима билдирди?!

 • 83:20

  У ёзилган китобдур.

 • 83:21

  Унга муқарраб(фаришта)лар шоҳид бўларлар.

 • 83:22

  Албатта, аброрлар жаннати найимдадирлар.

 • 83:23

  Пардали баланд сўрилар устида назар солиб турарлар.

 • 83:24

  Уларнинг чеҳраларидан жаннат равнақини билиб оларсан.

 • 83:25

  Улар муҳрланган, ниҳоятда пок, шаробдан ичарлар.

 • 83:26

  У(шароб)нинг хотимаси мискдир. Ва шу нарса учун мусобақа қилувчилар мусобақа қилсинлар.

 • 83:27

  У(шароб)нинг аралашмаси «тасним»дандир.

 • 83:28

  У(Тасним) бир булоқдирки, ундан муқарраблар ичарлар.

 • 83:29

  Албатта жиноят қилганлар иймон келтирганлар устидан кулар эдилар.

 • 83:30

  Агар ул(мўмин)лар аларнинг ёнидан ўтсалар, масхаралаб, ишоралар қила эдилар.

 • 83:31

  Агар у(кофир)лар ўз аҳллари ҳузурига қайтиб борсалар, ҳузурланиб қайтиб борар эдилар.

 • 83:32

  Ва агар у(мўмин)ларни кўрсалар, «албатта ановилар адашганлар», дер эдилар.

 • 83:33

  Ҳолбуки, улар а(мўмин)лар устидан кузатувчи қилиб юборилган эмаслар!

 • 83:34

  Энди, бу Кунда иймон келтирганлар кофирлар устидан куларлар.

 • 83:35

  Пардали, баланд сўрилар устида назар солиб турарлар.

 • 83:36

  Кофирлар қилган ишларининг «савобини» олар миканлар?!

Paylaş
Tweet'le